Doporučení hlavní hygieničky ČR poskytovatelům ambulantní a lůžkové zdravotní péče a poskytovatelům sociálních služeb

Vytvořeno: 21. 7. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2022

Přestože současná strategie boje proti covid-19 v ČR není založena na plošných restriktivních opatřeních, s ohledem na zkušenosti z dosavadního průběhu pandemie a s přihlédnutím k hodnocení rizika šíření SARS-CoV-2 včetně jeho variant, považuje sekce hlavního hygienika ČR za přínosné, aby místně příslušné orgány ochrany veřejného zdraví oslovily poskytovatele ambulantní zdravotní péče ve smyslu doporučení k zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest u svých pacientů. Stejné doporučení považuje hlavní hygienička ČR za vhodné cestou místně příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví adresovat také poskytovatelům lůžkové zdravotní péče a poskytovatelům sociálních služeb, a to minimálně u osob navštěvujících hospitalizované pacienty, resp. klienty zařízení.

Přílohy