Dobrovolnictví prospívá zdraví. Pilotní projekt Ministerstva zdravotnictví sklízí úspěchy

Vytvořeno: 28. 1. 2023 Poslední aktualizace: 18. 8. 2023
Dobrovolnictví je dlouhodobě nedílnou součástí zdravotnictví a přináší užitek jak pacientům a zdravotníkům, tak i samotným dobrovolníkům. Ministerstvo zdravotnictví věří, že se bude dobrovolnictví ve zdravotnictví dále rozvíjet a rozšiřovat do dalších zdravotnických zařízení. Proto jeho rozvoj maximálně podporuje. Pilotní projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Události posledních let potvrdily, že dobrovolníci přispěli významným dílem ke zvládání pandemie covid-19. To však neznamená, že dobrovolnické aktivity jsou omezeny pouze na mimořádné situace. Pandemie nepochybně přispěla ke zvýšení zájmu o dobrovolnictví. Z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že 51 % potenciálních dobrovolníků by mělo zájem vyzkoušet si práci dobrovolníka ve zdravotních službách. Ministerstvo zdravotnictví si je tohoto trendu vědomo a již delší dobu je dobrovolnictví jednou z jeho priorit. Hmatatelným důkazem je realizace projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, který je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

“Přestože realizaci projektu ovlivnila pandemie covid-19, přináší projekt první důležité, skutečné, a hlavně udržitelné výsledky, které pomáhají zlepšit kvalitu dobrovolnických programů ve zdravotnictví. A co je ještě důležitější, zlepšuje kvalitu života pacientů a samozřejmě zdravotníků,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Jednou z hlavních aktivit projektu je podpora osvěty v oblasti dobrovolnictví ve zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví realizovalo kampaň s názvem „Dobrovolnictví prospívá zdraví“. Za poslední půl rok se s ní mohli lidé setkat v prostředcích městské hromadné dopravy, v čekárnách lékařů, v nemocnicích, na pobočkách zdravotních pojišťoven a ve školách. Ministerstvo zdravotnictví také zřídilo webové stránky dobrovolnik.mzcr.cz, které poskytují přehledné informace pro zájemce o dobrovolnictví ve zdravotnictví, ale také pro poskytovatele zdravotních služeb.

“Velmi si vážím poskytovatelů zdravotních služeb, kteří ve svých zdravotnických zařízeních program realizovali a všech dobrovolníků, kteří se projektu zúčastnili, zdůraznil ministr Válek. 

Ministerstvo zdravotnictví realizuje při příležitosti ukončení projektu závěrečnou konferenci dne 1. 2. 2022 v Konferenčním centrum City v Praze.