Dlouhodobý výpadek léčivého přípravku Fomepizole EUSA Pharma 5 mg/ml v Evropě

Vytvořeno: 8. 10. 2014 Poslední aktualizace: 8. 10. 2014

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“) sděluje odborné i laické veřejnosti, že jediný evropský výrobce léčivého přípravku fomepizol, společnost EUSA Pharma (Francie), má dlouhodobý výpadek ve výrobě tohoto léčivého přípravku. Přes opakované dotazy výrobci MZ nezná datum obnovení výroby.

Léčivý přípravek fomepizol (obchodní název Fomepizole EUSA Pharma 5 mg/ml) je specifický inhibitor enzymu alkohol dehydrogenázy (dále jen „ADH“), který se se používá jako antidotum první volby při léčbě otrav metanolem a etylenglykolem. Zkušenosti z hromadné otravy metanolem v letech 2012-2013 vyústily v systémové opatření MZ vytvořit v ČR nepodkročitelnou zásobu 30 balení fomepizolu společnosti EUSA Pharma, což představuje množství potřebné pro léčbu 3-4 dospělých osob s těžkou otravou. K vytvoření této zásoby MZ pověřilo Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze – Toxikologické informační středisko (dále jen „TIS VFN“) a poskytlo pro tento účel dotaci.

Zásoba fomepizolu je v ČR v současné době z výše uvedených důvodů vyčerpána. V případě akutní otravy metanolem či etylenglykolem se při nedostupnosti fomepizolu používá k léčbě pacientů etylalkohol, jehož perorální a následné intravenózní kontinuální podání rovněž blokuje ADH a přeměnu metanolu na toxický metabolit kyselinu mravenčí. Ve srovnání s etylalkoholem má však fomepizol snadnější klinické použití, nevyžaduje monitorování hladiny v krevním séru, netlumí CNS, nepůsobí opilost ani hypoglykémii a může omezit potřebu hemodialýzy u některých pacientů. Z těchto důvodů je žádoucí, aby se zásobu fomepizolu podařilo obnovit co nejdříve, o což MZ ve spolupráci s TIS VFN usiluje.