Debata o duševním zdraví dětí a dospívajících během pandemie

Vytvořeno: 14. 5. 2021 Poslední aktualizace: 14. 5. 2021

Jak snáší děti izolaci v době pandemie a jaké to může mít dopady? Hosty debaty na platformě Meltingpot byly dětská psycholožka, lektorka a koučka Lucie Myšková a spoluzakladatelka neziskové organizace Nevypusť duši, zaměřené na péči o duševní zdraví studentů a pedagogů, Marie Salomonová.

Na úvod se všichni zúčastnění shodli, že po téměř roce a půl pandemie a s tím souvisejících omezeních se všichni cítí vyčerpaní a že lidé s duševními problémy se už velmi aktivně hlásí o pomoc.

Děti, stejně jako dospělí, tuto situaci prožívají velmi individuálně. „Záleží to na věku dětí a dalších faktorech. Jsou děti, které ze situace dokážou těžit a je to pro ně poměrně příjemné období, a pak jsou děti, na které situace dopadá velmi těžce. Jsou to děti, které hledají pomoc, jejich rodiče hledají podporu“, říká Lucie Myšková. Záleží na věku, stylu komunikace rodičů s dětmi, na situaci před pandemií a na co byli děti zvyklé, jako např. pohyb, kontakt s kamarády, docházka na kroužky apod.

Marie Samolonová dodává, že z dat a informací, které ve své organizaci shromáždili, je patrné, že na začátku pandemie mohlo řadě mladých lidí vyhovovat, že mohou být „doma u počítače“, tak v současnosti už je situace jiná a mladým lidem sociální kontakt a režim chybí. „Lidé, kteří mění školu z deváté třídy na gymnázia a střední školy a neví, co a jak bude. V prvním ročníku viděli své spolužáky a učitele tři týdny a vlastně pořádně neví, kdo je učí a kdo jsou jejich spolužáci.“

Krom rozboru současné situace v pořadu zazněly i rady, jak v této náročné situaci lépe fungovat a jak mladí lidé v současné době vyhledávají pomoc. Velmi důležitý je přístup k správné péči o sebe sama, tzv. „self care“, kdy člověk, který adekvátně pečuje o sebe a své duševní zdraví má pak kapacitu se starat i o druhé. Důležitost tohoto přístupu potvrzuje Marie Salomonová, která přikládá vlastní zkušenosti, kdy krom vedení organizace Nevypusť duši je sama zároveň pacientkou, která se léči s duševním onemocněním.

Lucie Myšková představila projekt Triple P, pilotní projekt programu pozitivního rodičovství, který v současné době začíná realizovat Ministerstvo zdravotnictví. „Účelem je, aby rodiče získali jistotu ve svých rodičovských kompetencích, jak efektivně působit na děti, aby byla doma příjemná atmosféra a přispívalo to duševnímu zdraví dětí a celé rodině,“ popisuje projekt Lucie Myšková.

V debatě rovněž účastníci rozebírali pojem „úzkost“, zdůraznili nutnost prevence, která je dlouhodobě zanedbávána a důležitost hledat informace, aby se člověk nedostal do stavu, kdy už pomoc potřebuje. Zároveň obě aktérky zdůraznili, že by se člověk v situaci, kdy začíná mít pocit, že na svůj stav sám nestačí, neměl obávat se obrátit na odbornou pomoc, stejně jako tomu tak je při fyzickém onemocnění.

Jako velmi pozitivní vidí Lucie Myšková a Marie Salomonová změnu, kdy se ve společnosti téma duševního zdraví více akcentuje a jeho důležitost si uvědomuje čím dál více lidí.