Číselník relativních vah (indexy skupin) pro rok 2012

Vytvořeno: 22. 12. 2009 Poslední aktualizace: 22. 12. 2009

Číselník relativních vah (index skupin) pro rok 2012

Materiály dle Sdělení ČSÚ č. 339/2011 Sb., pro použití s klasifikací IR-DRG 1.2, revize 009.2012. Uvedené materiály budou publikovány ve Věstníku MZ ČR. 
  
Pro Grouper verze: CZIR-009.2012 a  pro Definiční manuál IR DRG verze: 009.2012
Platnost: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 

UPOZORNĚNÍ:

V příloze najdete formálně upravený číselník relativních vah verze 009.2012_001. Bližší popis úprav v souboru Úpravy číselníku RV.

Přílohy