Čestné prohlášení o předloženém návrhu plánu vzdělávání rezidenta

Vytvořeno: 2. 6. 2022 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Přílohou tohoto článku je formulář Čestné prohlášení o předloženém návrhu plánu vzdělávání rezidenta.

Přílohy