Český traumateam již v Nepálu pomáhá s ošetřováním zraněných

Vytvořeno: 5. 5. 2015 Poslední aktualizace: 5. 5. 2015

Čtyřiatřicetičlenný tým, tvořený 9 lékaři a 10 zdravotními sestrami z Fakultní nemocnice Brno, a 14 příslušníky Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ošetřil hned první den svého působení ve městě Melamchi 82 pacientů. Den poté Češi ošetřili dalších 52 pacientů, převážně se zlomeninami, hnisajícími ránami, pohmožděninami a poraněními velkých kloubů. Mezi nejtěžší případy, které traumateam dosud řešil, patřilo hyperglykemické kóma pacienta v bezvědomí, kde čeští zdravotníci asistovali při jeho transportu do nemocnice v Dhulikhelu. Vážný byl také případ astmatické pacientky s pneumotoraxem, která byla letecky přepravena z blízkosti české základny do nemocnice v Káthmandu.

Český traumateam na místě úzce spolupracuje s polskými a japonskými kolegy, zejména v závažných případech vyžadujících rentgenové a sono vyšetření v místní nemocnici, kde působí právě japonští zdravotníci. Pro Poláky zajišťují Češi převážně přijetí těžkých případů a jejich stabilizaci před přesunem do dalších zdravotnických zařízení, včetně přijetí v místní nemocnici.

Traumateam ČR je mobilním posilovým zdravotnickým útvarem určeným k poskytování chirurgické, traumatologické, resuscitační a specializované péče poraněným a postiženým na místě hromadného neštěstí nebo katastrofy v rámci mezinárodní humanitární pomoci v zahraničí. O jeho nasazení v zemětřesením silně postiženém Nepálu rozhodla Vláda České republiky. Zároveň schválila uvolnění částky 20 miliónů Kč na okamžitou pomoc nejhůře zasaženým oblastem.