Česká republika uzavřela s Albánií dohodu zahrnující poskytování zdravotní péče

Vytvořeno: 30. 1. 2017 Poslední aktualizace: 30. 1. 2017

1. února 2017 vstoupí v platnost smlouva o sociálním zabezpečení uzavřená mezi Českou republikou a Albánií. Tato smlouva garantuje mimo jiné poskytnutí zdravotní péče na území Albánie českým pojištěncům, a to za stejných podmínek, jako kdyby se jednalo o pojištěnce albánské. Smlouva garantuje také poskytnutí neodkladné zdravotní péče. Pro bližší informace, jak při cestě do Albánie Vašeho nároku využít, kontaktujte Vaší zdravotní pojišťovnu.