Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové získala Jarmila Morcinková z Nemocnice Třinec

Vytvořeno: 13. 5. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Při příležitosti Mezinárodního dne sester 12. května byla poprvé udělena Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové za přínos českému ošetřovatelství.

Předložené nominace posoudila odborná porota a vybrala do finále kandidátky, které pracují až na drobnou výjimku celou svoji kariéru pro jednoho zaměstnavatele.  Všechny finalistky byly také svým zaměstnavatelem na ocenění nominovány.

 

Foto oceněných sester
Zleva: Jarmila Morcinková, Jaroslava Kuzníková, Kristina Krausová, Jarmila Cmuntová

 

Cenu získala Jarmila Morcinková z Nemocnice Třinec, která převzala pamětní list a finanční ocenění od náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice.

Jarmila Morcinková pracuje v Nemocnici Třinec 31 let, nyní jako sestra na oddělení ARO a jako interní auditor a mentor klinické praxe. Od roku 2015 je učitelkou odborných předmětů na Střední zdravotnické škole Frýdek – Místek. Vyučuje i v různých kurzech, vypomáhá v mobilním hospici Třinec a dále v domácí péči. Pro nemocnici Třinec vytvořila e – learningový portál a účastní se jako zdravotník dětských táborů.  Za všech okolností je klidná, usměvavá, empatická. Studenti k ní vzhlížejí a s důvěrou se na ni obracejí i po ukončení studia. Mgr. Morcinková je skvělým mentorem pro nově začínající sestry. Vzbuzuje respekt a důvěru. Nikdy neodmítne pomoc tomu, kdo jí potřebuje. Její pracovní nasazení je příkladem ostatním. V dnešní uspěchané době velmi zvláštní, ale všude jezdí vlakem, MHD, pěšky, neřídí auto. V její kabelce se vždy nachází balíček k poskytnutí první pomoci a nějaká knížka.

 

Pomyslná druhá příčka patří Mgr. Jarmile Cmuntové

Jarmila Cmuntová pracuje 44 let v Nemocnici Jihlava. Postupně se z řadové sestry díky svému osobnímu přístupu, obětavosti, schopnostem a znalostem vypracovala na vrcholovou manažerskou pozici, pro níž si doplnila vysokoškolské vzdělání.  Funkci hlavní sestry vykonávala dubna 2021, kdy na vlastní žádost odstoupila. Pracuje však dále jako vedoucí očkovacího centra, kde se ukazují její osobní i organizační zkušenosti. Vždy patřila k inovátorkám při tvorbě ošetřovatelské dokumentace, přístupu ke vzdělávání nelékařského personálu, zavádění akreditačních standardů i mnoha preventivních programů a projektů. V neposlední řadě je nutné zdůraznit extrémní osobní nasazení v mimořádné situaci při propuknutí pandemie Covid 19.  Neodsunula stranou ani svůj osobní život. Vychovala tři děti, z toho jedno adoptivní, nyní pomáhá s výchovou několika vnoučat. Je kolegyní, která pro všechny může být inspirací, a která je hodna následování. Její vysoký morální kredit, pro všechny, kdo jí znají, bez rozpaků dovoluje přirovnání k Matce Tereze.

 

O třetí místo se podělily Jaroslava Kuzníková a Ing. Kristina Krausová, MBA

Jaroslava Kuzníková pracuje ve zdravotnictví 47 let, z toho 42 let pro Karvinskou hornickou nemocnici, V roce 1980 nastoupila jako všeobecná sestra na oddělení pracovního lékařství – nemocí z povolání. Tady postupně začal vznikat ucelený systém diagnosticko – preventivní péče o horníky včetně důchodců.  Jaroslava Kuzníková se obří měrou podílela na tvorbě a rozvoji tohoto oboru, a to až do současnosti, kdy bylo oddělení uděleno oprávnění k uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání. Mimořádný úspěch této nepříliš „populární“ práce je trvale klesající výskyt nemocí z povolání u horníků a pracovníků těžkého průmyslu.  Paní Kuzníková projevila osobní odvahu a iniciativu v době covidové pandemie, kdy sama pracovala a organizovala práci dalších zdravotníků na covidových jednotkách. Paní Kuzníková se rovněž významně angažuje občansky. Působila v zastupitelstvu města Orlová, ve zdravotní komisi a v komisi pro domy s pečovatelskou službou. U zaměstnavatele je od roku 2012 předsedkyní odborové organizace.

 

Kristina Krausová začínala před 37 lety jako sestra na chirurgii v Nemocnici AGEL Třinec – Podlesí. V roce 2002 už vedla akreditační proces. Díky ní nemocnice AGEL Třinec-Podlesí získala certifikát kvality Spojené akreditační komise jako první zdravotnické zařízení v České republice. Kristina Krausová je nyní jako ředitelka Odboru ošetřovatelské a sociální péče zodpovědná za metodické řízení ošetřovatelské péče a za systém řízení kvality ve zdravotnických zařízeních Skupiny AGEL. Kromě této činnosti je také inspektorkou a konzultantkou SAK. V rámci pedagogické činnosti NZO NCO Brno působí jako lektorka certifikovaného kurzu Kvalita zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních. A jaké jsou její nejdůležitější vlastnosti, pro které byla nominována? Je to především umění diplomacie, moudrost, erudice, slušnost, umí řídit, inspirovat, vyslechnout, poradit, motivovat, je stále pozitivní, šíří dobrou náladu, ale také umí odměnit, poděkovat. Zkrátka, Krista je naší šéfkou týmu, je to člověk na svém místě, říkají o ní kolegové a kolegyně.

 

Všem finalistkám i vítězce upřímně gratulujeme. Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové byla předána v klášteře Emauzy na společenském odpoledni, jehož součástí bylo hudební vystoupení úspěšného swingového zpěváka Jana Smigmatora. Akce navázala na pravidelnou poradu managementu nelékařských zdravotnických povolání.

 

Fotografie z akce