Cenu Makropulos za rok 2018 získal Domov sv. Alžběty v Jablunkově

Vytvořeno: 26. 9. 2018 Poslední aktualizace: 26. 9. 2018

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí i v tomto roce, u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, výroční Cenu Makropulos.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

Cena Makropulos je udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešcího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci. 

Na základě doporučení výběrové komise a souhlasu pana ministra obdrží Cenu Makropulos 2018 zástupce Domova sv. Alžběty v Jablunkově. Domov sv. Alžběty je domovem pro seniory, kteří pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc nebo podporu druhé osoby. Je zajištěna komplexní péče (s laskavým a individuálním přístupem) – zdravotní, zdravotně sociální a ošetřovatelská, s ubytováním a stravou. Pro občany důchodového věku připravují i mnoho  volnočasových aktivit, například výlety a zájezdy s využitím speciálního vozu pro vozíčkáře, v areálu domova i zahrady se konají koncerty a další vystoupení se zapojením veřejnosti. 

Cena Makropulos 2018 bude předána 1. listopadu 2018 ve 20 hodin na Nové scéně Národního divadla a následovat bude baletní inscenace Slovanský temperament.