Centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé II. typu

Vytvořeno: 6. 2. 2023 Poslední aktualizace: 6. 2. 2023

Přehled center vysoce specializované péče ustavených na základě výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
v platném znění.

Přílohy