Centra vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny

Vytvořeno: 28. 10. 2022 Poslední aktualizace: 28. 10. 2022

Přehled center vysoce specializované péče ustavených na základě výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče podle § 112 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.

Přílohy