Centra vysoce specializované onkologické péče v ČR, výzva podle § 112 zákona č.372/2011 Sb. – změna ve Věstníku MZ ČR částka 5/2014 ke dni 20.8.2014

Vytvořeno: 20. 8. 2014 Poslední aktualizace: 20. 8. 2014

MZ tímto oznamuje, že v čl. 6 –  Další požadavky došlo v předposledním odstavcizáměně textu.

 

V předposledním odstavci tohoto článku je uveden nesprávný text týkající se podání žádosti, který zní:

Pokud bude žádost o udělení statutu jednoho centra předkládat více poskytovatelů zdravotních služeb, předloží

jednu společnou žádost o udělení statutu centra a doloží smlouvu o vzájemné spolupráci při poskytování zdravotních

služeb pacientům.

Tento text se zrušuje a nahrazuje správným, který zní:

Žadatel o udělení statutu centra může na základě smlouvy o spolupráci splnit podmínky požadované touto výzvou i ve spolupráci s jinými poskytovateli. Takovou smlouvu předloží žadatel v příloze své žádosti.

Zdůvodnění: v souladu se zákonem musí každý poskytovatel zdravotních služeb poslat samostatnou žádost o udělení statutu centra vysoce specializované onkologické péče.