Cenový předpis 3/2012/FAR, o regulaci cen zdravotnických prostředků

Vytvořeno: 27. 4. 2012 Poslední aktualizace: 27. 4. 2012

Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenový předpis 3/2012/FAR, o regulaci cen zdravotnických prostředků.

Přílohy