Cenový předpis 1/2021/CAU

Vytvořeno: 3. 3. 2021 Poslední aktualizace: 3. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že dne 24. listopadu 2020 byl schválen Cenový předpis 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 14 ze dne 17. prosince 2020.

Přílohy