Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 6/2020/CAU

Vytvořeno: 16. 3. 2020 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 6/2020/CAU ze dne 18. února 2020, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto cenové rozhodnutí:

Článek I.

Plně hrazeným stomatologickým výrobkem je výrobek uvedený a označený symbolem I v příloze č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.

Tímto cenovým rozhodnutím se řídí způsob stanovení a výše maximálních cen stomatologických výrobků.

Článek III.

Maximální konečné ceny plně hrazených stomatologických výrobků jsou uvedeny v příloze tohoto cenového rozhodnutí.

Článek IV.

Přechodná a zrušovací ustanovení

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR ze dne 15. listopadu 2018, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, se zrušuje.

Článek V.

Účinnost

Toto cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.

 

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA v. r.

 

 

Příloha

 

Seznam plně hrazených stomatologických výrobků regulovaných stanovením maximální ceny a výše těchto cen

 

Část 1.

Stomatologické výrobky – osoby do 18 let

 

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE

70001

STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM

113 Kč

70002

ANALÝZA MODELU V OKLUDORU

136 Kč

70004

DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA

224 Kč

70011

FUNKČNÍ OTISK HORNÍ ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI

219 Kč

70012

FUNKČNÍ OTISK DOLNÍ ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI

236 Kč

70013

ANATOMICKÝ OTISK ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI

172 Kč

70021

REGISTRACE OBLIČEJOVÝM OBLOUKEM

278 Kč

70031

REKONSTRUKCE MEZIČELISTNÍCH VZTAHŮ SKUSOVÝMI ŠABLONAMI

237 Kč

70041

REGISTRACE FUNKČNÍCH POLOH MANDIBULY

328 Kč

70051

SPONOVÁ MODELACE – PILÍŘOVÁ KONSTRUKCE

92 Kč

70061

FRÉZOVÁNÍ-PILÍŘOVÁ KONSTRUKCE NEBO ČLEN MŮSTKU

111 Kč

 

REKONSTRUKCE KORUNKY

71041

INLAY KOŘENOVÁ, JEDEN KANÁLEK, PŘÍMÁ, LITÁ

397 Kč

71042

INLAY KOŘENOVÁ, JEDEN KANÁLEK, NEPŘÍMÁ LITÁ

678 Kč

71051

INLAY KOŘENOVÁ, DVA KANÁLKY, PŘÍMÁ, LITÁ

401 Kč

71052

INLAY KOŘENOVÁ, DVA KANÁLKY, NEPŘÍMÁ, LITÁ

755 Kč

71061

INLAY KOŘENOVÁ, TŘI A VÍCE KANÁLKŮ, PŘÍMÁ, LITÁ

463 Kč

71062

INLAY KOŘENOVÁ, TŘI A VÍCE KANÁLKŮ, NEPŘÍMÁ, LITÁ

870 Kč

71071

ESTETICKÁ FASETA Z PLASTU

466 Kč

 

KORUNKOVÉ NÁHRADY

71101

KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE DO ZTRACENA

1 500 Kč

71102

KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ

1 500 Kč

71103

KORUNKA OCHRANNÁ PLÁŠTOVÁ LITÁ

878 Kč

71104

KORUNKA OCHRANNÁ PLÁŠTOVÁ RAŽENÁ

1 207 Kč

71111

KORUNKA PLÁŠŤOVÁ Z PLASTU, PREPARACE DO ZTRACENA

742 Kč

71112

KORUNKA PLÁŠŤOVÁ Z PLASTU, PREPARACE SCHŮDKOVÁ

900 Kč

71121

KORUNKA FASETOVANÁ – PLAST, PREPARACE DO ZTRACENA

1 066 Kč

71122

KORUNKA FASETOVANÁ – PLAST, PREPARACE SCHŮDKOVÁ

1 124 Kč

71131

KORUNKA SKELETOVÁ, ARMOVANÁ – PLAST

1 186 Kč

 

FIXNÍ MŮSTKY, PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE MŮSTKU

71201

KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE DO ZTRACENA

927 Kč

71202

KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ

984 Kč

71211

KORUNKA FASETOVANÁ – PLAST, PREPARACE DO ZTRACENA

986 Kč

71212

KORUNKA FASETOVANÁ – PLAST, PREPARACE SCHŮDKOVÁ

1 044 Kč

 

SPOJENÍ PILÍŘOVÝCH KONSTRUKCÍ

71301

ČLEN MŮSTKU CELOKOVOVÝ

537 Kč

71302

ČLEN MŮSTKU FASETOVANÝ – PLAST

615 Kč

71321

OPĚRNÝ TŘMEN INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÝ

509 Kč

71322

OPĚRNÝ TŘMEN PREFABRIKOVANÝ

322 Kč

 

ADHESIVNÍ NÁHRADY

71501

ADHESIVNÍ MŮSTEK, JEDEN MEZIČLEN – PLAST

1 146 Kč

71502

ADHESIVNÍ MŮSTEK, DALŠÍ MEZIČLEN – PLAST

310 Kč

71531

ADHESIVNÍ LITÁ DLAHA – DO 6 ZUBŮ

1 395 Kč

71532

ADHESIVNÍ LITÁ DLAHA – 7 A VÍCE ZUBŮ

1 942 Kč

 

PROVIZORNÍ FIXNÍ NÁHRADY, OPRAVY FIXNÍCH NÁHRAD

71601

PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA Z PLASTU

333 Kč

71611

PROVIZORNÍ OCHRANNÝ MŮSTEK Z PLASTU – DO 6 ZUBŮ

824 Kč

71612

PROVIZORNÍ OCHRANNÝ MŮSTEK Z PLASTU – 7 A VÍCE ZUBŮ

1 062 Kč

71621

OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY S OTISKEM – NOVÁ FASETA

414 Kč

71631

OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY S OTISKEM – SPÁJENÍ

572 Kč

 

ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU

72001

ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S JEDNODUCHÝMI RETENČNÍMI PRVKY – DO 6 ZUBŮ

1 657 Kč

72002

ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S JEDNODUCHÝMI RETENČNÍMI PRVKY – 7 A VÍCE ZUBŮ

1 928 Kč

72041

DĚTSKÁ SNÍMACÍ NÁHRADA

1 179 Kč

72104

HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA – 2 KOTEVNÍ PRVKY

3 240 Kč

72105

HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA – 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ

3 528 Kč

72106

HORNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA – NESPONOVÉ KOTEVNÍ PRVKY

3 240 Kč

72114

DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA – 2 KOTEVNÍ PRVKY

3 240 Kč

72115

DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA – 3 A VÍCE KOTEVNÍCH PRVKŮ

3 528 Kč

72116

DOLNÍ SKELETOVÁ NÁHRADA – NESPONOVÉ KOTEVNÍ PRVKY

3 240 Kč

72141

LITÁ DLAHA SNÍMACÍ – DO 6 ZUBŮ

1 580 Kč

72142

LITÁ DLAHA SNÍMACÍ – 7 A VÍCE ZUBŮ

2 278 Kč

72151

LITÁ DLAHA FIXNÍ – DO 6 ZUBŮ

1 963 Kč

72152

LITÁ DLAHA FIXNÍ – 7 A VÍCE ZUBŮ

2 641 Kč

 

CELKOVÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY

72201

CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ

5 000 Kč

72211

CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ

5 000 Kč

 

OPRAVY A ÚPRAVY SNÍMACÍCH NÁHRAD, REBAZE

72301

OPRAVA – ZUBU VYPADLÉHO Z NÁHRADY

185 Kč

72311

OPRAVA NA MODELU – PRASKLÁ, ZLOMENÁ NÁHRADA

258 Kč

72320

OPRAVA NEBO ÚPRAVA RETENČNÍCH PRVKŮ NÁHRADY

401 Kč

72341

OPRAVA SKELETOVÉ NÁHRADY- SPÁJENÍ, BODOVÁNÍ

1 038 Kč

 

REKONSTRUKČNÍ NÁHRADY

73001

OBTURÁTOR PATRA S ČÁSTEČNOU PRYSKYŘIČNOU NÁHRADOU

4 231 Kč

73002

OBTURÁTOR PATRA S ČÁSTEČNOU SKELETOVOU NÁHRADOU

5 422 Kč

73003

OBTURÁTOR PATRA S CELKOVOU NÁHRADOU CHRUPU

4 359 Kč

73011

ČÁSTEČNÁ PORESEKČNÍ NÁHRADA HORNÍ ČELISTI

3 684 Kč

73012

ČÁSTEČNÁ PORESEKČNÍ NÁHRADA HORNÍ ČELISTI S KOMOROU

4 645 Kč

73021

ČÁSTEČNÁ PORESEKČNÍ NÁHRADA DOLNÍ ČELISTI

3 548 Kč

73032

CELKOVÁ PORESEKČNÍ NÁHRADA DOLNÍ ČELISTI

4 761 Kč

 

REHABILITAČNÍ A LÉČEBNÉ POMŮCKY

74001

FIXAČNÍ PRYSKYŘIČNÁ OKLUZNÍ DLAHA

1 281 Kč

74011

FIXNÍ PRYSKYŘIČNÁ NÁKUSNÁ DLAHA

1 107 Kč

74012

FIXNÍ SKELETOVANÁ NÁKUSNÁ DLAHA

2 211 Kč

74021

SNÍMACÍ PRYSKYŘIČNÁ NÁKUSNÁ DLAHA

1 008 Kč

74022

SNÍMACÍ SKELETOVÁ NÁKUSNÁ DLAHA

2 074 Kč

74031

KRYCÍ POOPERAČNÍ DESKA, KILIÁNOVA DESKA

703 Kč

74032

NOSIČ TRANSPLANTÁTU

384 Kč

74033

KRYCÍ DESKA PRO NOVOROZENCE S ROZŠTĚPEM PATRA

1 952 Kč

74034

OKLUSNÍ CHIRURGICKÁ DLAHA – BIMAXILÁRNÍ DESKA

1 083 Kč

74035

TOMANOVA VZPĚRA

215 Kč

74036

VZPĚRA S DESTIČKOU K PODEPŘENÍ SPODINY OČNICE

188 Kč

74041

ROZVOLŇOVAČ ÚSTNÍHO UZÁVĚRU

1 244 Kč

74042

PRUŽINOVÝ ROZVĚRAČ

2 139 Kč

 

ORTODONTICKÉ VÝROBKY

76001

ORTODONTICKÉ DIAGNOSTICKÉ A DOKUMENTAČNÍ MODELY

217 Kč

76010

JEDNODUCHÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (MONOBLOKY, PROPULSOR)

1 612 Kč

76013

STŘEDNĚ SLOŽITÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (KLAMMT, BALTERS)

2 212 Kč

76016

SLOŽITÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (FRÄNKEL, BIMLER, LEHMAN, HANSA-PLATTE)

3 063 Kč

76020

POSITIONER

4 073 Kč

76030

JEDNODUCHÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT – DO 4 PRVKŮ (DRÁT., 1 ŠROUB)

1 303 Kč

76033

SLOŽITÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT

1 654 Kč

76036

CLONY, SKLUZNÁ STŘÍŠKA

1 207 Kč

76040

PEVNÝ APARÁT K ROZŠÍŘENÍ PATROVÉHO ŠVU

2 416 Kč

76050

LABORATORNĚ ZHOTOVENÝ NÁBRADEK

886 Kč

76070

LABORATORNĚ ZHOTOVENÝ INTRAORÁLNÍ OBLOUK

678 Kč

76080

OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMACÍHO APARÁTU JEDNODUCHÁ (LOM, 1 DRÁT. PRVEK)

298 Kč

76081

OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMACÍHO APARÁTU S OTISKEM

579 Kč

 

 

 

Část 2.

Stomatologické výrobky – osoby starší 18 let

 

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE

80001

STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM

113 Kč

80011

FUNKČNÍ OTISK HORNÍ ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI

219 Kč

80012

FUNKČNÍ OTISK DOLNÍ ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI

236 Kč

80013

ANATOMICKÝ OTISK ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI

172 Kč

 

KORUNKOVÉ NÁHRADY

81101

KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE DO ZTRACENA

 1 500 Kč

81102

KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ

1 500 Kč

81111

KORUNKA PLÁŠŤOVÁ Z PLASTU, PREPARACE DO ZTRACENA

742 Kč

81112

KORUNKA PLÁŠŤOVÁ Z PLASTU, PREPARACE SCHŮDKOVÁ

900 Kč

 

ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY DEFEKTU CHRUPU

82001

ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S JEDNODUCHÝMI RETENČNÍMI PRVKY – DO 6 ZUBŮ

2 000 Kč

82002

ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S JEDNODUCHÝMI RETENČNÍMI PRVKY – 7 A VÍCE ZUBŮ

2 024 Kč

 

CELKOVÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY

82201

CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ

5 000 Kč

82211

CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ

5 000 Kč

 

REKONSTRUKČNÍ NÁHRADY

83001

OBTURÁTOR PATRA S ČÁSTEČNOU PRYSKYŘIČNOU NÁHRADOU

4 231 Kč

83002

OBTURÁTOR PATRA S ČÁSTEČNOU SKELETOVOU NÁHRADOU

5 422 Kč

83003

OBTURÁTOR PATRA S CELKOVOU NÁHRADOU CHRUPU

4 359 Kč

83011

ČÁSTEČNÁ PORESEKČNÍ NÁHRADA HORNÍ ČELISTI

3 684 Kč

83012

ČÁSTEČNÁ PORESEKČNÍ NÁHRADA HORNÍ ČELISTI S KOMOROU

4 645 Kč

83021

ČÁSTEČNÁ PORESEKČNÍ NÁHRADA DOLNÍ ČELISTI

3 548 Kč

83031

CELKOVÁ PORESEKČNÍ NÁHRADA HORNÍ ČELISTI

4 761 Kč

83032

CELKOVÁ PORESEKČNÍ NÁHRADA DOLNÍ ČELISTI

4 761 Kč

 

REHABILITAČNÍ A LÉČEBNÉ POMŮCKY

84001

FIXAČNÍ PRYSKYŘIČNÁ OKLUZNÍ DLAHA

1 281 Kč

84011

FIXNÍ PRYSKYŘIČNÁ NÁKUSNÁ DLAHA

1 107 Kč

84012

FIXNÍ SKELETOVANÁ NÁKUSNÁ DLAHA

2 211 Kč

84021

SNÍMACÍ PRYSKYŘIČNÁ NÁKUSNÁ DLAHA

1 008 Kč

84022

SNÍMACÍ SKELETOVANÁ NÁKUSNÁ DLAHA

2 074 Kč

84031

KRYCÍ POOPERAČNÍ DESKA, KILIÁNOVA DESKA

703 Kč

84032

NOSIČ TRANSPLANTÁTU

384 Kč

84034

OKLUSNÍ CHIRURGICKÁ DLAHA – BIMAXILÁRNÍ DESKA

1 083 Kč

84035

TOMANOVA VZPĚRA

215 Kč

84036

VZPĚRA S DESTIČKOU K PODEPŘENÍ SPODINY OČNICE

188 Kč

84041

ROZVOLŇOVAČ ÚSTNÍHO UZÁVĚRU

1 244 Kč

84042

PRUŽINOVÝ ROZVĚRAČ

2 139 Kč

 

ORTODONTICKÉ VÝROBKY

86001

ORTODONTICKÉ DIAGNOSTICKÉ A DOKUMENTAČNÍ MODELY

217 Kč

86010

JEDNODUCHÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (MONOBLOKY, PROPULSOR)

1 612 Kč

86013

STŘEDNĚ SLOŽITÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (KLAMMT, BALTERS)

2 212 Kč

86016

SLOŽITÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (FRÄNKEL, BIMLER, LEHMAN, HANSA-PLATTE)

3 063 Kč

86020

POSITIONER

4 073 Kč

86030

JEDNODUCHÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT – DO 4 PRVKŮ (DRÁT., 1 ŠROUB)

1 303 Kč

86033

SLOŽITÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT

1 654 Kč

86036

CLONY, SKLUZNÁ STŘÍŠKA

1 207 Kč

86040

PEVNÝ APARÁT K ROZŠÍŘENÍ PATROVÉHO ŠVU

2 416 Kč

86050

LABORATORNĚ ZHOTOVENÝ NÁBRADEK

886 Kč

86070

LABORATORNĚ ZHOTOVENÝ INTRAORÁLNÍ OBLOUK

678 Kč

86080

OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMACÍHO APARÁTU JEDNODUCHÁ (LOM, 1 DRÁT. PRVEK)

298 Kč

86081

OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMACÍHO APARÁTU S OTISKEM

579 Kč

 

 

 

Přílohy