Cena Makropulos 2015

Vytvořeno: 9. 9. 2015 Poslední aktualizace: 9. 9. 2015

Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů výroční Cenu Makropulos. Cena bude udělena dne 1. října 2015 v Národním divadle v Praze a následovat bude benefiční představení Strakonického dudáka od Josefa Kajetána Tyla.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména lidí, kteří se  díky vyšší kvalitě zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů dožívají vyššího věku, než bylo možné kdy v minulosti.

Cena Makropulos je proto udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti). Cena není určena pro fyzické osoby.

Návrhy na udělení ceny mohou dle nařízení vlády ČR č. 248 ze dne 22. srpna 2007 podávat fyzické a právnické osoby. Na Ministerstvo zdravotnictví je možno zasílat návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2015 do 15. září 2015. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně.

Zasílat na adresu Ministerstvo zdravotnictví, oddělení zdravotně sociálních služeb, Palackého nám. 4, Praha 2,128 01 a na obálku uvést NEOTVÍRAT.