Cena Makropulos 2014

Vytvořeno: 28. 7. 2014 Poslední aktualizace: 28. 7. 2014

Ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA  udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů výroční Cenu Makropulos. Cena bude udělena dne  1. října 2014 v Národním divadle v Praze a následovat bude benefiční představení opery Antonína Dvořáka Jakobín.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména lidí, kteří se  díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů dožívají vyššího věku, než bylo možné v minulosti.

Cena Makropulos je proto udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci. Cena není určena pro fyzické osoby.

Návrhy na udělení ceny mohou, dle nařízení vlády ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 248, podávat fyzické a právnické osoby. Na Ministerstvo zdravotnictví je možno zasílat návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2014 do 9. září 2014. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně.

Pokud je navrhovatelem fyzická osoba, musí návrh obsahovat jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu navrhovatele a zdůvodnění návrhu. Pokud je navrhovatelem právnická osoba, musí návrh obsahovat její název a sídlo. Návrhy musí obsahovat   název subjektu, který realizuje projekt navržený k udělení ceny, adresu místa, kde je projekt uskutečňován a  zdůvodnění návrhu.

Návrhy přijímá do 9. září 2014 Odbor zdravotních služeb, oddělení zdravotně sociálních služeb Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

 

CENA MAKROPULOS