Cena Makropulos 2013

Vytvořeno: 12. 8. 2013 Poslední aktualizace: 12. 8. 2013

Ministr zdravotnictví MUDr. Martin Holcát, MBA  udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů výroční Cenu Makropulos. Cena bude udělena dne 1. října 2013 ve Stavovském divadle v Praze a následovat bude benefiční představení opery Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svatba.

 Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména lidí, kteří se  díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů dožívají vyššího věku, než bylo možné v minulosti.

Ministerstvo zdravotnictví chce zřízením této ceny stimulovat rozvoj nových zdravotně sociálních služeb určených seniorům a současně pomáhat touto cestou měnit i stereotypy v přístupu ke stáří.

Cena Makropulos je proto udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci. Cena není určena pro fyzické osoby.

Návrhy na udělení ceny mohou dle nařízení vlády ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 924 podávat fyzické a právnické osoby. Na Ministerstvo zdravotnictví je možno zasílat návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2013. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně.

Pokud je navrhovatelem fyzická osoba, musí návrh obsahovat jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu navrhovatele, pokud je navrhovatelem právnická osoba, musí návrh obsahovat její název a sídlo. Dále musí návrh obsahovat název právnické osoby, která realizuje projekt navržený k udělení ceny, adresu místa, kde je projekt uskutečňován a  zdůvodnění návrhu.

Návrhy přijímá do 9. září 2013 Odbor zdravotních služeb, oddělení zdravotně sociálních služeb Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2.

 

CENA MAKROPULOS