RM 2024

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č.186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta […]

12. 6. 2024 Celý článek »

Aktualizace počtu vyhlášených rezidenčních míst pro vybrané specializační obory lékařů 2024 – obor dětská a dorostová psychiatrie a psychiatrie

Z rozhodnutí ministra zdravotnictví se navyšuje počet rezidentů v oboru psychiatrie z 15 na 19. Zároveň se v tomto oboru navyšuje způsobem odpovídajícím počtu rezidentů celková částka dotace na rezidenty […]

16. 5. 2024 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2024 – obor dětská a dorostová psychiatrie

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta […]

16. 5. 2024 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2024 v Programu č. 2

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí […]

14. 5. 2024 Celý článek »

Vypořádání námitek proti vyloučení pro formální nedostatky RM 2024 – obor všeobecné praktické lékařství

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu Vyloučení žadatelé o RM pro rok 2024 v oboru VPL_9_5_2024. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální […]

14. 5. 2024 Celý článek »

Informace k výběrovému řízení – RM 2024

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria […]

9. 5. 2024 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2024 – obor pediatrie

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře […]

7. 5. 2024 Celý článek »

Seznam žádostí o rezidenční místo vyloučených pro formální nedostatky RM 2024

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2024 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu […]

29. 4. 2024 Celý článek »

Rezidenční místa 2024 – FAQ

Nejčastěji kladené dotazy k požadavkům metodiky pro dotační program rezidenčních míst pro rok 2024 1. Otázka: Je nutné dokládat informace o identifikaci osob, v nichž má žadatel – právnická osoba […]

19. 2. 2024 Celý článek »

Seminář pro žadatele o dotace na rezidenční místa lékařů – 2024

Záznam semináře je možné shlédnout pod tímto odkazem.   Ve středu 7. února 2024 proběhne od 10:00 v v zasedací místnosti 223k Ministerstva zdravotnictví seminář pro žadatele o dotace na rezidenční místa lékařů. Seminář […]

4. 1. 2024 Celý článek »