RM 2019

Průběžná zpráva za rok 2019, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačních programů: – Podpora SV lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných […]

30. 12. 2019 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2019

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a […]

20. 12. 2019 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2019, Závěrečná zpráva – RM

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR „Rezidenční místa“

20. 12. 2019 Celý článek »

Informace k povinnosti žadatelů o rezidenční místa 2018 a 2019 na předložení kopie žádosti o akreditaci

Informace k povinnosti žadatelů o rezidenční místa 2018 a 2019 na předložení kopie žádosti o akreditaci.

29. 10. 2019 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů – náhradníků ve vybraných oborech

Program č. 2 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků – Náhradníci v oborech Chirurgie, Pneumologie a ftizeologie, Psychiatrie, Vnitřní lékařství a Všeobecné praktické lékařství

17. 10. 2019 Celý článek »

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2019

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2019

16. 10. 2019 Celý článek »

Seznam šablon vzdělávacích programů pro program č. 2

Šablony vzdělávacích programů pro dotační program Rezidenční místa 2019 pro lékaře – program č. 2

15. 10. 2019 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místo pro rok 2019

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2019 v Programu č. 2

22. 7. 2019 Celý článek »

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

22. 7. 2019 Celý článek »

Informace k výběrovému řízení – RM 2019

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria […]

28. 6. 2019 Celý článek »