Pokyny pro finanční vypořádání a průběžné a závěrečné zprávy

Průběžná zpráva za rok 2023, Závěrečná zpráva – RM

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který […]

29. 12. 2023 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2023, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačních programů: – Podpora SV lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných […]

29. 12. 2023 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2023

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a […]

21. 12. 2023 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2022, Závěrečná zpráva – RM

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který […]

30. 12. 2022 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2022

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a […]

30. 12. 2022 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2021

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a […]

20. 12. 2021 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2021, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačních programů: – Podpora SV lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných […]

16. 12. 2021 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2021, Závěrečná zpráva – rezidenční místa

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který […]

16. 12. 2021 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2020, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy. Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné […]

28. 12. 2020 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2020, Závěrečná zpráva – RM

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR „Rezidenční místa“. Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných […]

28. 12. 2020 Celý článek »