Akreditace

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Dne 9.10.2018 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, dle které lze podávat žádosti o udělení akreditace k provádění vzdělávání v základních kmenech lékařů. Podrobnější […]

19. 9. 2019 Celý článek »

Informace Ministerstva zdravotnictví k započítávání teoretických kurzů do specializačního vzdělávání

Informace týkající se započítání teoretických kurzů pro lékaře zařazené do oboru před 1. 7. 2017, tj. před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 sb., o […]

19. 9. 2019 Celý článek »

Uskutečňování vzdělávání akreditovaným zařízením v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., může akreditované zařízení i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňovat vzdělávání (tj. po 1. 7. 2017)…

17. 10. 2017 Celý článek »

Vzdělávací rady

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a […]

28. 7. 2017 Celý článek »

Informace Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s vydáním nových vzdělávacích programů dle zákona č. 95/2004 Sb.

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 185/2009 […]

20. 4. 2015 Celý článek »

Informace Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s vydáním nových vzdělávacích programů dle novely vyhlášky č. 185/2009 Sb.

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a […]

14. 4. 2015 Celý článek »