Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Prevence dětských úrazů

Závěrečné zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017

Závěrečné zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017 bylo přijato usnesením vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 866. A

30. 1. 2019 Celý článek »

Národní koordinační centrum prevence úrazú, násilí a podpory bezpečnosti pro děti

Na základě iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo dne 26. května 2011 ustanoveno Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (dále jen NKC) se sídlem ve […]

12. 7. 2013 Celý článek »

Národní akční plán prevence dětských ůrazů

23. 8. 2016       Národní akční plán zaznamenává úspěchy V roce 2007 byl vládou ČR schválen Národní akční plán prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti, na základě alarmujícího počtu úrazů […]

18. 6. 2008 Celý článek »