Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Informace k auditu

U dotací, jejichž výše přesahuje 500 000 Kč (na projekt), je příjemce povinen provést revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu (audit) ke každému podpořenému projektu v rámci programu […]

7. 2. 2023 Celý článek »

Informace k revizní zprávě

V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 v programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2022 je každý příjemce neinvestiční dotace povinen […]

7. 2. 2023 Celý článek »

Informace k finančnímu vypořádání

V rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ) v programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením je třeba: […]

20. 12. 2022 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

V souladu s metodikou dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2022 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. února […]

20. 12. 2022 Celý článek »

Podání žádosti o změnu v projektu

Příjemce dotace může v odůvodněných případech, avšak před uskutečněním požadované změny, požádat o změny v projektu. Pokud je žádáno současně o více změn v projektu (přesun v rámci jednotlivých položek rozhodnutí, finanční […]

3. 5. 2022 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

1. 4. 2022 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – zařazení do kategorie postoupil/nepostoupil

23. 11. 2021 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2022

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2022. Žádosti o dotaci […]

30. 8. 2021 Celý článek »