Protidrogová politika MZ

Finanční vypořádání neinvestičních dotací se státním rozpočtem za rok 2015

Příloha č. 3 platí pro následující organizace: spolek, ústav, církev, o.p.s., s.r.o., a.s., VŠ a fondy Příloha č. 7 platí pro organizace, jejichž zřizovatelem je obec či kraj

8. 1. 2016 Celý článek »

Závěrečná zpráva a závěrečné vyúčtování

26. 11. 2015 Celý článek »

Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 v rámci dotačního programu Protidrogová politika MZ

19. 8. 2015 Celý článek »

Osnova průběžné zprávy o realizaci projektu protidrogové politiky za I. pololetí roku 2015

13. 7. 2015 Celý článek »

Výsledky dotačního řízení – Protidrogová politika MZ pro rok 2015

MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2015 v rámci programu „Protidrogová politka MZ“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

14. 5. 2015 Celý článek »

Výsledky jednání Komise pro přidělování neinvestičních finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na řešení protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2015

Dne 12. prosince 2014 proběhlo jednání Komise pro přidělování neinvestičních finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na řešení protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví, a to za účelem doporučení projektů obsažených v žádostech […]

16. 1. 2015 Celý článek »

Výsledky hodnotící komise v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2015

V souladu s Metodikou pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2015 proběhlo dne 13. října 2014 jednání hodnotící […]

21. 10. 2014 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dotační program „Protidrogová politika MZ pro rok 2015“

Termín pro předložení žádosti je 30. 9. 2014, podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ […]

14. 7. 2014 Celý článek »