Reforma legislativy zdravotnických prostředků

Otázky a odpovědi k Brexitu

Na stránkách Evropské komise byl zveřejněn dokument „QUESTIONS AND ANSWERS RELATED TO THE UNITED KINGDOM’S WITHDRAWAL FROM THE EUROPEAN UNION WITH REGARD TO INDUSTRIAL PRODUCTS“ ze dne 1. 2. 2019. Tento dokument obsahuje seznam otázek a odpovědí a poskytuj

11. 2. 2019 Celý článek »

Call for applications in the view of the designation of UDI issuing entities in accordance with Article 27(2) of Regulation (EU) 2017/745 and Article 24(2) of Regulation (EU) 2017/746

Datum vyvěšení: 11.1.2019

11. 1. 2019 Celý článek »

Informační přehled pro výrobce zdravotnických prostředků

3. 12. 2018 Celý článek »

Prováděcí model pro nařízení o zdravotnických prostředcích – Průvodce krok za krokem

3. 12. 2018 Celý článek »

Informační přehled pro výrobce diagnostických zdravotnických prostředků in vitro

3. 12. 2018 Celý článek »

Prováděcí model pro nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro – Průvodce krok za krokem

3. 12. 2018 Celý článek »

Rozhodnutí Komise – Terrafor a Defiligne

V Úředním věstníku Evropské unie bylo dne 29. října 2018 uveřejněné rozhodnutí Komise ze dne 25.10.2018 o opatření, které přijala Francie v souladu se směrnicí Rady 93/42/EHS a které se týká […]

6. 11. 2018 Celý článek »

Informace pro zplnomocněné zástupce, dovozce a distributory – „Factsheet for Authorised Representatives, Importers and Distributors of Medical Devices and in-vitro Diagnostic Medical Devices“

V rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení […]

10. 8. 2018 Celý článek »

Informace pro výrobce – „Information for manufacturers“

V rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení […]

7. 8. 2018 Celý článek »

Prováděcí nařízení komise (EU) 2017/2185

Dovolujeme si informovat, že dne 23. 11. 2017 bylo uveřejněno v Úředním věstníku EU PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2185 ze dne 23. listopadu 2017 o seznamu kódů a odpovídajících typů prostředků […]

11. 6. 2018 Celý článek »