Právní předpisy

Přehled právních předpisů upravujících oblast zdravotnických prostředků

Přehled právních předpisů Evropské unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 […]

5. 5. 2022 Celý článek »

Přehled autorizovaných osob (respektive notifikovaných osob; oznámených subjektů) v oblasti zdravotnických prostředků – List of authorised/notified bodies in the field of medical devices

Přehled autorizovaných osob (respektive notifikovaných osob; oznámených subjektů) v oblasti zdravotnických prostředků (List of authorised/notified bodies in the field of medical devices) k nalezení zde (v anglickém jazyce)

5. 5. 2022 Celý článek »

Informace pro zplnomocněné zástupce, dovozce a distributory – „Factsheet for Authorised Representatives, Importers and Distributors of Medical Devices and in-vitro Diagnostic Medical Devices“

V rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení […]

10. 8. 2018 Celý článek »

Informace pro výrobce – „Information for manufacturers“

V rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení […]

7. 8. 2018 Celý článek »