Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

„Dobrovolníci prospívají zdraví vašich pacientů“

„Dobrovolníci prospívají zdraví vašich pacientů“

Dobrovolnická činnost ve zdravotnictví přispívá posílením lidského kontaktu ke zvýšení kvality služeb, kterou nemocnice svým pacientům nabízí. Činnost dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních je organizována tak, aby byla dodržena pravidla […]

11. 4. 2022 Celý článek »

Základní pravidla dobrovolnické činnosti ve zdravotnictví

Dobrovolnický program si může organizovat poskytovatel zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) vlastními silami nebo na jeho realizaci může spolupracovat s externí dobrovolnickou organizací. Dobrovolnický program je řízen koordinátorem dobrovolníků školeným […]

10. 4. 2022 Celý článek »

Zájem o uveřejnění poskytovatele zdravotních služeb s programem dobrovolnictví na webu MZ

Pokud poskytovatel zdravotních služeb má zavedený dobrovolnický program a má zájem o zveřejnění svých webových stránek pro účely propagace dobrovolnického programu, může zažádat MZ. Je třeba vyplnit název, sídlo a IČO poskytovatele, dále zastoupení poskytovatele a odkaz na webové stránky týkající se jejich programu dobrovolnictví. Souhlasem s umístěným webových stránek poskytovatele by měl být podepsán elektronicky.

10. 4. 2022 Celý článek »

Projekty a dotace

Dobrovolnické programy ve zdravotnictví mohou být finančně podpořeny různými způsoby.

9. 4. 2022 Celý článek »