Bulletin č. 3 (srpen 2016)

Vytvořeno: 19. 9. 2016 Poslední aktualizace: 19. 9. 2016

Bulletin přináší informace z pravidelného setkávání pacientů, zástupců pacientských organizací a pracovních skupin při ministerstvu zdravotnictví. Své náměty můžete posílat na e-mail: bulletin@mzcr.cz 

        (pro stažení bulettinu klikněte na obrázek)