Bulharské předsednictví v Radě EU

Vytvořeno: 2. 2. 2018 Poslední aktualizace: 2. 2. 2018

 

Od 1. ledna do 30. června 2018 předsedá Radě EU Bulharsko (BG PRES), které tak spolu s Estonskem a Rakouskem tvoří troj-předsednictví v období červenec 2017 až prosinec 2018.

Ve svém předsednickém programu se Bulharsko věnuje také zdravotnickým tématům. Ústřední prioritou v oblasti zdravotnictví pro BG PRES je zdravá výživa dětí, na níž upozorňuje jako na klíčový determinant zdravé a aktivní evropské populace. Druhou prioritou je oblast léčivých přípravků, kde chce BG PRES jednak iniciovat aktivní diskusi o jejich nedostatku v důsledku ekonomických faktorů, jednak dokončit návrh na změnu nařízení č.726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi, a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky. Mimo to se BG PRES věnuje také problematice HTA (Health Technology Assessment), směrnici o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci nebo problematice pitné vody.