Březen 2024: E-learningový instruktážní kurz zaměřený na správné vykazování dat o dobrovolnickém programu do formulářů ÚZIS

Vytvořeno: 31. 1. 2024 Poslední aktualizace: 12. 3. 2024

E-learningový instruktážní kurz „Vykazování dat o dobrovolnictví ve zdravotnictví“ je určen pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotnictví, případně i pro garanty dobrovolnických programů ve zdravotnictví, kteří připravují a předávají data o realizovaných dobrovolnických programech těm, kteří za poskytovatele zdravotních služeb vyplňují statistické formuláře ÚZIS za předcházející kalendářní rok.  

Cílem kurzu je provést účastníky systémem vyplňování statistických formulářů souvisejících s informacemi o realizovaných dobrovolnických programech. Kurz se zaměřuje zejména na vysvětlení vazby požadovaných údajů na celoročně shromažďovaná data, která by koordinátoři dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních měli mít ve svých evidencích a databázích.  Způsob vyplňování jednotlivých částí statistického formuláře je znázorněn také na příkladech z praxe, včetně ukázek umístění konkrétních typů dat do formuláře. 

Kurz je zpřístupněn na webu ÚZIS: https://skoleni.uzis.cz/.