Archiv – Sledování spokojenosti pacientů – Udělená ocenění

Vytvořeno: 14. 2. 2013 Poslední aktualizace: 14. 2. 2013

Garant: Odbor zdravotních služeb MZ

V roce 2010 ministryně zdravotnictví Dana Jurásková udělila 9 přímo řízeným organizacím MZ a Ústřední vojenské nemocnici Praha certifikáty „SPOKOJENÝ PACIENT“  z šetření, které proběhlo v roce 2009.
 
V roce 2012 ministr zdravotnictví Leoš Heger udělil certifikáty 17 přímo řízeným organizacím MZ z šetření, které proběhlo ve 2. polovině roku 2010 a 4 ostatním zdravotnickým zařízením z šetření, které proběhlo ve 2. polovině roku 2011.
 
V návaznosti na aktualizaci přístupu MZ v procesu hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních byla ve Věstníku MZ č. 2/2012 zrušena platnost Metodického návodu k získání a udělení certifikátu „Spokojený pacient“.

Přílohy