Aktuální data k epidemii moru na Madagaskaru (k 24.10.2017)

Vytvořeno: 20. 10. 2017 Poslední aktualizace: 20. 10. 2017

Od srpna 2017 do 24. října bylo na Madagaskaru v probíhající epidemii moru zaznamenáno 1309 nemocných osob, z toho 93 úmrtí.
Ve většině případů onemocnění (882x) se jednalo o plicní formu moru, 221x byla diagnostikována bubonická forma, 1x septický mor a 186x nebyla forma moru specifikována. Aktuálně morem onemocnělo i 71 zdravotnických pracovníků.
Plicní forma moru je virulentnější a nebezpečnější než jiné formy moru, z člověka na člověka může být přenášena kapénkami vzdušnou cestou, například kašláním nebo kýcháním. K přenosu dochází v těsné vzdálenosti (obvykle definované jako méně než dva metry) a infekční jsou pouze pacienti s příznaky onemocnění. Inkubační doba (tj. doba od vstupu bakterie do organismu k prvním příznakům nemoci) je krátká a infikovaná osoba může zemřít během 12 až 24 hodin. Mor je léčitelný antibiotiky v případě, že je terapie zahájena včas.

Riziko dalšího rozšíření moru na národní úrovni zůstává velmi vysoké, ale dle poslední zprávy WHO riziko mezinárodního šíření je nízké, protože obecně platí, že lidé s morovou nákazou jsou „příliš nemocní, než aby mohli cestovat“. WHO úzce spolupracuje s letištními orgány na Madagaskaru, aby bylo zajištěno zavedení kontrolních opatření na letištích a v přístavech (kontroly teploty a přítomnost lékařských týmů), k zabránění šíření infekce mimo zemi.

Zdroj: ECDC, Promed

 

Více informací naleznete zde