Aktualizované Podmínky realizace projektů z programu Zdraví v rámci Fondů EHP 2014–2021 pro přímo řízené organizace a organizační složky státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví

Vytvořeno: 17. 3. 2021 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vydává aktualizovanou verzi Podmínek, kterými jsou povinny řídit se přímo řízené organizace a organizační složky státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví při realizaci projektů z Fondů EHP 2014–2021. Aktualizace se týká úpravy způsobu financování těchto projektů a finančních vztahů mezi ministerstvem a zmíněnými organizacemi.

Dne 17. 3. byla schválena aktualizovaná verze Podmínek včetně přílohy. Ke stažení je aktualizovaná verze a také verze s vyznačenými změnami.   

Přílohy