Aktualizovaná verze Pokynu pro příjemce grantů financovaných z Malého grantového schématu programu Zdraví

Vytvořeno: 25. 1. 2023 Poslední aktualizace: 23. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví – Zprostředkovatel Malého grantového schématu vydává aktualizovanou verzi Pokynu pro příjemce grantů financovaných z Malého grantového schématu programu Zdraví.

Tento pokyn upravuje postupy pro realizaci projektů malého grantového schématu programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021 od okamžiku jejich schválení.

Přílohy