Aktualizovaná verze Pokynu pro příjemce grantů financovaných z Malého grantového schématu programu Zdraví

Vytvořeno: 20. 12. 2022 Poslední aktualizace: 20. 12. 2022

Ministerstvo zdravotnictví – Zprostředkovatel Malého grantového schématu vydává aktualizovanou verzi Pokynu pro příjemce grantů financovaných z Malého grantového schématu programu Zdraví.

Tento pokyn upravuje postupy pro realizaci projektů malého grantového schématu programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021 od okamžiku jejich schválení.

Přílohy

Pokyn pro příjemce grantů MGS