Aktualizovaná hodnotící kritéria 2020 – 2. výzva

Vytvořeno: 5. 3. 2020 Poslední aktualizace: 15. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje Aktualizovaná hodnotící kritéria v rámci Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v roce 2020 ve 2. výzvě.

Přílohy