Aktualizace Metodického pokynu

Vytvořeno: 18. 5. 2021 Poslední aktualizace: 20. 5. 2021

 

 

 

S platností od 17. 5. 2021 byl aktualizován Metodický pokyn ke klíčovým aktivitám specializačního vzdělávání pro účastníky zapojené do projektu v roce 2020. Cílem aktualizace je upřesnění a zjednodušení podmínek pro příjemce.

Aktualizovaný metodický pokyn je k dispozici ke stažení v příloze.

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Přílohy