Aktualizace Metodického pokynu pro zaměstnavatele (verze 4.0, platná od 1.1.2022) účastníků zapojených do projektu do 31.12.2019

Vytvořeno: 7. 2. 2022 Poslední aktualizace: 7. 2. 2022

S platností od 1. ledna 2022 došlo k navýšení mzdového příspěvku pro účastníky Specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie následujícím způsobem:

Období

Výše maximálních nákladů na mzdu/plat nebo náhrady mzdy/platu za pracovní volno (v Kč)

za hodinu (= 60 minut)

za den

2018

219,60

1 756,80

2019

239,40

1 915,20

2020

261,90

2 095,20

2021

271,50

2 172,00

2022

289,20

2 313,60

 

Více informací naleznete v kapitole C. Oblasti způsobilých výdajů, bodu i. Náklady na mzdu/plat, resp. náhrady mzdy/platu za pracovní volno, str. 15 Metodického pokynu pro zaměstnavatele. Tento Metodický pokyn je platný pouze pro účastníky zapojené do projektu do 31. 12. 2019.

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Přílohy