Aktualizace Metodického pokynu č. 6 pro účastníky zapojené do projektu na základě Výzvy vyhlášené v roce 2020

Vytvořeno: 3. 2. 2022 Poslední aktualizace: 3. 2. 2022

S platností od 1. ledna 2022 došlo k navýšení mzdového příspěvku pro účastníky Specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie následujícím způsobem:

Období

Výše maximálních výdajů na mzdu/plat nebo náhrady mzdy/platu za pracovní volno v Kč[1]

za hodinu (= 60 minut)

za den[2] (= 8 hodin)

2020

261,90*

2 095,20*

2021

271,50*

2 172,00*

2022

289,20*

2 313,60*

[1] Včetně odvodů (viz výše) a včetně případných dalších výdajů (viz výše).

[2] Tj. maximálně lze proplatit 8 hodin za den.

Více informací naleznete v kapitole 2.3.1 bod 3) přiloženého Metodického pokynu. Tento Metodický pokyn je platný pouze pro účastníky zapojené do projektu v roce 2020.

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Přílohy