Aktualizace 98. výzvy – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Vytvořeno: 9. 12. 2021 Poslední aktualizace: 9. 12. 2021

Řídicí orgán IROP oznámil revizi textu výzvy č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.

Revize se týká navýšení alokace výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Důvodem je zajištění širšího rozsahu regionální podpory projektů předložených do výzvy č. 98 a tím i zajištění širší podpory zdravotní péče zajišťované v rámci páteřní sítě. Alokace je navýšena tak, aby pokryla všechny projekty, které úspěšně prošly hodnocením.

Bližší informace naleznete na tomto odkaze – IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s o (mmr.cz)