Aktualizace 102. výzvy – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.

Vytvořeno: 9. 12. 2021 Poslední aktualizace: 9. 12. 2021

Řídicí orgán IROP oznámil revizi textu výzvy č. 102 IROP „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.“ a aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Hlavním předmětem revize je upřesnění vazby oprávněných žadatelů na seznam vyšetřujících laboratoří zapojených do systému hlášení a splňujících podmínky pro vyšetřování původce covid-19 uveřejněný Státním zdravotním ústavem, kdy je revizí upřesněn okruh oprávněných žadatelů a tento je vázán na platnost dat k 11.11.2021.

Bližší informace naleznete na tomto odkaze – IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Výzva č. 102 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II. (mmr.cz)