Aktualizace 100. výzvy – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Vytvořeno: 22. 7. 2021 Poslední aktualizace: 22. 7. 2021

Řídicí orgán IROP oznámil revizi textu výzvy č. 100 IROP „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb“ a aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Bližší informace naleznete na tomto odkaze – IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Aktualizace 100. výzvy – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb (mmr.cz)