Akademie zdravotnických záchranných služeb ČR a SRN

Vytvořeno: 9. 11. 2017 Poslední aktualizace: 9. 11. 2017

 

Dne 7. listopadu 2017 se v prostorách Ministerstva zdravotnictví České republiky uskutečnila tzv. Akademie zdravotnických záchranných služeb České republiky a Spolkové republiky Německo. Akademie se stala tradičním prostorem pro setkání všech subjektů, které se podílejí na přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb.

Během celodenního setkání debatovali zástupci krajů, spolkových zemí, poskytovatelů a ministerstev o dosavadní implementaci Rámcové smlouvy mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, která vstoupila v platnost v roce 2014. Další část jednání se zaměřila na přeshraniční spolupráci v širším kontextu.

Živá diskuze ilustrovala skutečný zájem o problematiku a byla jasným dokladem společného cíle, jímž je zajistit neodkladnou péči v příhraničí obou států.

I když je dosud největším úskalím jazyková bariéra mezi českými a německými záchranáři i pacienty, byly představeny projekty, které se snaží tento problém eliminovat. Vznikají dvojjazyčné komunikační karty a pro snadnější orientaci v příhraniční síti nemocnic je vyvíjen atlas zdravotnických zařízení, který mapuje nemocnice vč. jejich specializovaných jednotek na obou stranách hranice.