Adam Vojtěch

Vytvořeno: 26. 5. 2021 Poslední aktualizace: 26. 5. 2021

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA se narodil 2. října 1986 v Českých Budějovicích. Dne 26. května 2021 byl prezidentem republiky opět jmenován ministrem zdravotnictví ČR.

Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na téže univerzitě absolvoval i mediální studia na Fakultě sociálních věd. V roce 2018 získal titul Master of Healthcare Administration na pražském Advance Healthcare Management Institute.

Po ukončení vysokoškolských studií působil jako právník ve společnosti MAFRA. V letech 2014 – 2017 byl tajemníkem ministra financí pro oblast zdravotnictví. V říjnu 2017 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR v Jihočeském kraji jako nestraník za hnutí ANO, od prosince 2017 do září 2020 byl ministrem zdravotnictví ČR.

Od roku 2015 byl členem dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny, od roku 2016 pak členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, obojí do zvolení nových zástupců do orgánů zdravotních pojišťoven v únoru 2018. V  minulosti působil také jako člen představenstva společnosti THERMAL-F, a. s., předseda dozorčí rady Státní tiskárny cenin a místopředseda představenstva společnosti PRISKO a. s. Od března do května 2021 zastával funkci předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Angažoval se rovněž ve Spolku českých právníků Všehrd, jehož byl v letech 2010–2012 starostou, v současnosti je členem dozorčí rady Randovy nadace při Spolku českých právníků Všehrd.

Adam Vojtěch je ženatý, mluví anglicky, německy a španělsky. Největším z jeho koníčků je hudba – skládá, zpívá a hraje na klavír.