Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

90/2022 1) Má ministerstvo zdravotnictví informace o proběhlém screeningovém testování žáků základních a středních škol na začátku ledna 2022? Kolik žáků/studentů bylo celkově testováno a s jakými výsledky? Pokud antigenní testy odhalili pozitivní případy, kolik těchto případů bylo následně potvrzeno PCR testy? Jaké finanční náklady byly na toto testování vynaloženy? 2) Na základě jakého zákona jsou schváleny vakcíny proti onemocnění covid-19 pro použití v České republice? 3) Má ministerstvo zdravotnictví přehled o nákladech spojených s probíhajícím očkováním? Jaká je cena za jednu dávku od jednotlivých výrobců, tj. za kolik nakupuje MZ ČR vakcíny proti covid-19? Kolik bylo vynaloženo celkem finančních prostředků na nákup jednotlivých vakcín k dnešnímu dni, tj. 28.1.2022. 4) Má ministerstvo zdravotnictví přehled uskutečněných dodávek vakcín proti covid-19 od jednotlivých výrobců za jednotlivé měsíce od počátku očkování? 5) Kolik vakcín bylo poškozeno či jinak znehodnoceno a kolik vakcín bylo zničeno z důvodu expirace? Je vyčíslena škoda těchto nevyužitých vakcín? 6) Dle §1 zákona 569/2020, který uvádí, že stát nemá odškodňovací povinnost v případě všech vakcín proti onemocnění Covid-19, ale jen u těch, které byly nakoupeny na základě rozhodnutí Evropské komise. Můžete mi sdělit o jaké se jedná vakcíny? U kterých vakcín má stát odškodňovací povinnost? Evidujete již žalobu v souvislosti s nežádoucími účinky těchto vakcín případně žaloby na úmrtí? 7) Jak je řízeno očkování v České republice? Jak probíhá proces očkování či očkovací kampaň? 8) V roce 2020 vydalo doporučení Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám ke stažení videa z představení Malá vizita s hercem Jaroslavem Duškem. MZ ČR k tomuto video odborné vyjádření. Zajímalo by mě, kolik takovýchto vyjádření jste za dobu epidemie covid-19 v ČR vydali? A případně k jakým uveřejněným zprávám? Zabývá se na MZ ČR někdo aktivně dezinformacemi? 9) Pod č.j MZDR 39975/2021-1/MIN/KAN evidujete žádost o poskytnutí informací, v ní jste zodpověděli otázku ohledně uskutečněného screeningového testování žáků ve školách v září loňského roku. Dle Vašeho vyjádření bylo uskutečněno 3 178 459 testů a celkově dle dat kterými disponujete odhalily tyto testy celkem 56 PCR pozitivních žáků, souhlasí tato informace? Lze ji tedy interpretovat tak, že v září se uskutečnilo screeningové testování žáků za několik milionů korun a odhaleno bylo následně po potvrzení PCR metodou pouze 56 pozitivních žáků? Máte přehled o vynaložených finančních prostředcích na toto testování? 10) Závěrem bych se rád zeptal, v očkovací strategii – v plánu provedení vytyčuje MZ ČR cíl proočkovat alespoň 60 % populace, z jakých studií jste vycházeli, když jste stanovily tento cíl. Když jsme si studoval očkování proti jiným infekčním onemocněním, například spalničky – tak v případě spalniček je potřebná alespoň 95 % proočkovanost, v případě dávivého kašle 80-85 % proočkovanost. Nezdá se Vám, že vytyčení cíle 60 % proočkovanosti v případě onemocnění covid-19 byla značně podhodnocena? A jaký cíl je v současné chvíli, jaké proočkovanosti je potřeba dosáhnout? 11) Disponuje ministerstvo zdravotnictví daty o proočkovanosti populace u nemocí, které podléhají povinnému očkování (Tj. spalničky, záškrt, tetanus aj.)? Disponuje MZ ČR daty o výskytu těchto nemocí v ČR? Pokud ano, lze tato data poskytnout?

Vytvořeno: 9. 3. 2022 Poslední aktualizace: 9. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
90.docx (176,96 KB)