89/2022 1. zda bude možné se nechat na náklad veřejného zdravotního pojištění očkovat novou očkovací vakcínou NUVAXOVID a pokud ano, v jakém očkovacím schématu a kdy? 2. zda bude možné se nechat na náklad veřejného zdravotního pojištění očkovat jakožto posilovací dávkou novou očkovací vakcínou NUVAXOVID za situace kdy je očkovaný „plně očkován“ pouze jednodávkovou očkovací vakcínou JANSEN, a pokud ano, v jakém očkovacím schématu a kdy? 3. Uvádíte, že „Je obecně známou skutečností, že varianta OMICRON je detekovatelná pouze PCR testy“ a vznesl jste dotaz, z jakých zcela konkrétních důvodů se i nadále používají k plošnému testování i jiné testy, které nejsou z povahy věci tuto variantu zachytit? Uvedl jste, že máte za to, že „postup orgánů ochrany veřejného zdraví pak je nejen v rozporu z obecně uznávanými epidemiologickými pravidly, ale též hrubě neekonomický, upřímně vyjádřeno, až plýtvavý …“ 4. z jakých zcela konkrétních důvodů orgány ochrany veřejného zdraví nerespektují rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2021 číslo jednací 10 As 229/2021-31, a i nadále nařizují karanténní opatření telefonicky (formou SMS)?

Vytvořeno: 9. 3. 2022 Poslední aktualizace: 9. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
89.docx (167,68 KB)