819/2021 a) Seznam všech Mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví, které byly zrušeny zcela či zčásti rozsudkem Nejvyššího správního soudu. Zde uveďte č. j. Mimořádného opatření, zda bylo zrušeno v části či zcela a datum ke kterému bylo zrušeno. b) Všechny informace o tom, jaká je průměrná hodnota protilátek po provedeném očkování u osob, které podstoupily očkování proti SARS COV2 (COVID 19). c) U kolika osob byla provedena kontrola protilátek po provedeném očkování proti SARS COV2 (COVID 19). Tedy, zde uveďte počet provedených kontrol protilátek a průměrnou hodnotu jejich výše;

Vytvořeno: 21. 3. 2022 Poslední aktualizace: 21. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: rtf
819.rtf (566,65 KB)