80/2022 1) Všechny informace (dokumenty) na základě, nichž byl Ministrem zdravotnictví zaslán Předsedovi vlády ČR dokument č. j. MZDR . 2) Všechny informace o tom, kdy vznikl dokument č. j. MZDR 3) Všechny informace o tom, kdy a kde vznikl věcný záměr změny zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. 4) Všechny informace o zaslaných připomínkách k návrhu změny zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, které byly Ministerstvu zdravotnictví zaslány v souvislosti s návrhem novely zákona, kterým má být měněn zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. 5) Všechny informace o tom, jak byly Ministerstvem zdravotnictví vypořádány zaslané připomínky k návrhu změny zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, které byly Ministerstvu zdravotnictví zaslány v souvislosti s návrhem novely zákona, kterým má být měněn zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

Vytvořeno: 9. 3. 2022 Poslední aktualizace: 9. 3. 2022

Přílohy

Typ souboru: docx
80.docx (166,35 KB)